Hlavní stránka » O myšlenkových mapách » Myšlenkové a mentální mapy – Co to je?

Myšlenkové a mentální mapy – Co to je?

Myšlenkové a mentální mapy – nástroj pro rozvoj kreativity, myšlení, zlepšení paměti, ale také nástroj pro efektivní plánování a řešení problémů.  Tvorba myšlenkových a mentálních map je fenomén o kterém se v poslední době více mluví a i v českých zemích se dostává do povědomí učitelů, studentů a rodičů. Zejména po vydání knihy Mentální mapování od Tony Buzana v nakladatelství Portál (2007) se povědomí a informovanost o mapách ještě více rozšířila. 
Na úvod je třeba zdůraznit ještě jeden fakt. 95% všeho co víme o lidském mozku a jeho fungování bylo vybádáno v posledních 10 letech. Padlo mnoho mýtů a také se ukazuje, že mnoho věcí bude jinak než se dosud předpokládalo.

Metoda myšlenkových a mentálních map vychází jednak z principu propojení pravé a levé hemisféry mozku a tím výkonnějšího a hlavně efektivnějšího myšlení a vůbec využití mozku. Propojením levé hemisféry (nositelka logického a exaktního myšlení, plánování, zabývá se slovy, čísly, analýzou …) a pravé hemisféry ( ta dominuje představivosti, snění, umění a zabývá se takovými pojmy jako jsou barvy, rytmus, prostorové vědomí aj…) můžeme lépe využít možnosti a schopnosti našeho mozku a myšlení. Levá hemisféra je tedy logická, akademická nebo chcete-li podnikatelská. Pravá je naopak tvůrčí, umělecká a intuitivní. Úspěšní lidé a především lidé, kteří vytváří a hledají nová řešení, nápady a přicházejí na netradiční řešení problémů dokáží právě používat obě poloviny mozku rovnocenně. 
Druhý základní princip vychází z poznatků, že náš mozek „nemyslí“ jednoduše a lineárně, ale expanzivně a synergicky. Jsme schopni vymyslet nekonečné množství řešení problémů nebo úvah. 
Potom ovšem zůstává otázka jak toto množství myšlenek, nápadů či vizí uvést do praxe? Jak je znázornit, zachytit a utřídit? A jak potom s nimi dále pracovat? Znáte všichni ten problém, kdy jste měli plno nápadů a myšlenek, ale když jste si sedli, aby jste je třeba sepsali nebo jim dali konkrétní podobu, tak vaše mysl jen těkala a nebyli jste schopni vytvořit nic konkrétního a hlavně smysluplného. Něco co mělo hlavu a patu! Takový ten pocit, kdy „pro stromy nevidíte les“. Bylo vám vše jasné, jen ta forma jaksi nebyla ono. Pak by vám jistě pomohla myšlenková mapa. 
Co to tedy myšlenková mapa je? Můžeme tak nazvat mapu – grafické znázornění vašich myšlenek, nápadů, plánů nebo i cílů. Systémem hlavních větví, které se dále štěpí na další dílčí podskupiny můžeme jasně názorně a hlavně přehledně postihnout to, co se nám honí v hlavě. Navíc jsem schopni si ujasnit i prioritu a důležitost jednotlivých pojmů a dát jim odpovídající místo a postavení. V myšlenkové mapě tak splývá logická, plánovací a třídící funkce levé hemisféry s grafickou, vizuální a také intuitivní funkcí pravé hemisféry. Ten kdo přišel na chu myšlenkovým mapám potom potvrdí, že mnohdy byl sám překvapen jaké závěry a nápady „vypadly“ z jeho mapy, kterou si vytvořil a ztvárnil tak v této mapě to, co nosil v hlavě a zdánlivě mu vše bylo jasné. Můžeme klidně říci, že nám myšlenkové mapy umožňují najít a plně využít náš plný potenciál, často zcela skrytý. 

Školy, které vlastní interaktivní tabule Smart Board mají nárok i na jednu licenci Smart Ideas – vydařeného SW právě na tvorbu myšlenkových map. Jeho nasazení a využití ve výuce i mimo ni je poměrně široké, takže problematice zaměřené na metody a formy pro výuku budeme věnovat samostatný článek, nebo si některé další informace můžete najít na webu www.nadanedite.cz a nebo www.mindmaps.cz. Nabízíme i školení na využití této nové a moderní metody, která při správném použití přináší zajímavé výsledky. 

Mgr.Miloslav Hubatka