O mně

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí. Zabývá se oblastmi, které se týkají rozvoje nadání a potenciálu dětí a moderními technologiemi ve výuce a rozvoji managementu škol. V současné době se věnuje lektorské, poradenské a publikační činnosti. Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí (www.nadanedite.cz) nebo využití moderních technologií ve školách (www.chytretabule.cz) a mnohé další. Více také na: www.hubatkaconsulting.cz nebo blogu na Aktualne.cz.

  • Propaguje a aktivně využívá myšlenkové mapy od roku 2005.
  • Propaguje aktivní využívání myšlenkových map ve vzdělávání, ale i v osobním a profesním životě.
  • Založil první český web zaměřený na myšlenkové mapy a na vše co s nimi a jejich využíváním souvisí – www.mindmaps.cz
  • Pracuje jako odborný lektor a školitel využívání myšlenkových map v praxi.
  • Využívá myšlenkové mapy jako metodu ve vzdělávání a ve výuce pro žáky nadané i pro děti s poruchami učení nebo jinými specifickými potřebami.
  • Využívá myšlenkové mapy v profesní a manažerské činnosti jako nástroj růstu a rozvoje.
  • Využívá myšlenkové mapy v publikační činnosti.
  • Využívá myšlenkové mapy jako účinný prostředek pro růst kreativity, ale kritického a analytického myšlení v osobnostním rozvoji a růstu.
  • Učí jak využívat potenciál myšlenkových map pro svoji potřebu v každodenním životě.
  • Nabízí školení, přednášky a semináře na témata související s využitím myšlenkových map v každodenní praxi.